Den sidste tid


Velkommen til besøgstjenesten


Den Sidste Tid

En besøgstjeneste for døende og deres pårørende i eget hjem.

Vi er en gruppe mennesker som d. 7/11 2007 ved en stiftende generalforsamling og efterfølgende bestyrelsesvalg dannede foreningen Den Sidste Tid.

Foreningens medlemmer yder ulønnet arbejde. Vi er ikke tilknyttet nogen politisk eller religiøs organisation, men deler via vort inderlige engagement ønsket om at tilbyde vor hjælp til mennesker, som ønsker at dø i deres hjem.

Ideen udsprang af ønsket om gennem nærvær og omsorg at bistå døende og deres pårørende, som ønsker at blive i deres eget hjem i den sidste tid.
Den senere tids omtale af manglen på hospice pladser har også været medvirkende til initiativet.
Det er vort store ønske, at ingen skal dø alene i deres hjem. Alle, der måtte ønske det, bør så vidt muligt kunne få lov til at blive i deres hjem i den sidste tid.
Vi tilbyder at være tilstede i hjemmet hos den døende og dennes pårørende på deres præmisser og gennem nærvær og omsorg medvirke til at den sidste tid bliver værdig, tryg og rolig.

Som omtalt i vores hensigtserklæring er det IKKE vor opgave at overtage nogle af de funktioner, som i forvejen ligger hos plejepersonale, læge, præst eller andre offentlige personer.
Vi tilbyder også støtte til de pårørende efter dødsfaldet som afrunding af forløbet. Før de frivillige går ud i hjemmene har de gennemgået et kursusforløb for på den måde at blive trænede i at kunne være i situationen med den døende og deres familie, med alt hvad det må rumme.

De frivillige modtager også løbende supervision og deltager desuden i opfølgningskurser.
Det er vigtigt for os at udvide foreningen, så vi er mange frivillige, både til at dække behovet for at yde støtte ude i hjemmene, men også at få dækket arbejdet med alle de øvrige funktioner.  

Det kan selvfølgelig være svært at vide, hvornår det er, hvorfor vi i nogle situationer vil bede om tilladelse til at søge kontakt med den døendes læge.
Da dette er en forening af frivillige, vil vi være afhængige af økonomisk støtte udefra.

Derfor byder vi velkommen til private bidragsydere, ligesom vi naturligvis søger om midler hos både kommune, fonde, og hvor vi ellers ser en mulighed for at kunne få dækket de udgifter, som i sagens natur vil komme.

 

Foreningens telefon nr:   25 62 09 03